Υποβολή Αρχείων Εργοδοτών τ. ΤΕΑΕΙΓΕ


Υποβολή Αρχείων Εργοδοτών τέως ΤΕΑΕΙΓΕ (τέως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης)

Αρχείο Εισφορών ΤΕΑΕΙΓΕ
Περιγραφή αρχείου εισφορών ΤΕΑΕΙΓΕ

Email για την αποστολή αρχείου και για πληροφορίες: etea-teaeige-erg@etea.gov.gr
 

< επιστροφή