Υποβολή Αρχείων Εργοδοτών Ιδιωτικού Τομέα


> ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΤΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

 
Παράταση περιόδου υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων
Η Διοίκηση του ΕΤΕΑ ανακοινώνει ότι παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων μέχρι 31-12-2015, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εργοδότες στην αποστολή των ζητούμενων αρχείων.
Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ
 
Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών ιδιωτικού τομέα:

τ. ΤΕΑΥΕΚ
τ. ΤΕΑΥΝΤΠ
τ. ΤΕΑΧ
τ. ΤΕΑΠΟΖΟ
τ. ΤΕΑΕΙΓΕ