ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι πιστοποιημένοι εργοδότες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχουν την δυνατότητα να αντλήσουν οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν υποβάλει μέσω του θεσμού της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και αφορούν το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
Ο πιστοποιημένος εργοδότης εισάγει ως κριτήρια αναζήτησης το χρονικό διάστημα και το Ταμείο (ΕΤΕΑ) και το σύστημα παρουσιάζει είτε σε μορφή εμφάνισης είτε σε μορφή αναφοράς (pdf) τις ΑΠΔ που έχουν ημερομηνία χρέωσης που περιλαμβάνεται στο αιτούμενο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνουν εισφορές που αφορούν το αιτούμενο Ταμείο (ΕΤΕΑ).

Πατήστε εδώ για είσοδο στην υπηρεσία Οικονομική καρτέλα Εργοδότη Επικουρικής Ασφάλισης.