ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Με την ηλεκτρονική υπηρεσία Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου Επικουρικής Ασφάλισης, υποστηρίζεται η δυνατότητα άντλησης των ατομικών στοιχείων που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση από 1/1/2014, απ’ ευθείας από τους ίδιους τους ασφαλισμένους μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ο πιστοποιημένος Ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει την δυνατότητα, επιλέγοντας το Επικουρικό Ταμείο (ΕΤΕΑ) και την περίοδο ασφάλισης, να αντλήσει στοιχεία χρόνου ασφάλισης και εισφορών που έχουν υποβληθεί (π.χ. μέσω της ΑΠΔ) και έχουν καταβληθεί, τα οποία συνθέτουν την ασφαλιστική του ιστορία μέσω της οποίας θεμελιώνονται δικαιώματα που απορρέουν από επικουρική ασφάλιση, όπως η απονομή επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΕΑ.
Πατήστε εδώ για είσοδο στην υπηρεσία Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου Επικουρικής Ασφάλισης.