ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

1. Για τους συνταξιούχους ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΤΟΜΕΩΝ, ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ, τα ποσά των συντάξεων και των φόρων είναι προσυμπληρωμένα στη φόρμα της φορολογικής τους δήλωσης από το ΤΑΧΙS/ΓΓΠΣ.

2. Οι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ θα μπορούν να εκτυπώνουν για προσωπική χρήση τις βεβαιώσεις φορολογικού έτους 2015 από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.etea.gov.gr & www.idika.gr, επιλέγοντας ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΤΕΑ.

Ειδικά οι συνταξιούχοι του τ. ΕΤΕΑΜ θα εκτυπώνουν τις βεβαιώσεις από τις ίδιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις επιλέγοντας ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3. Οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων, Τομέων, Λογαριασμών: ΕΛΕΜ–ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ, θα μπορούν να παραλαμβάνουν, για προσωπική χρήση, τις βεβαιώσεις φορολογικού έτους 2015 από τις Τράπεζες, με τη διαδικασία που ίσχυε και κατά τα παρελθόντα έτη.

4. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΕΑ.

 
Οδηγίες για την εκτύπωση Βεβαιώσεων Αποδοχών
 για τους συνταξιούχους του ΕΤΕΑ