Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΕΤΕΑ (τ.ΤΕΑΥΕΚ )


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑ (τ.ΤΕΑΥΕΚ) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15 10557 ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΩΡΙΤΕΡΑ.