Συμπλήρωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ


Σας ενημερώνουμε ότι η ΗΔΙΚΑ ΑΕ δημιούργησε διαδικτυακή υπηρεσία συμπλήρωσης ΑΜΚΑ και ΑΦΜ για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που στα στοιχεία της συντάξεώς τους δεν είναι συμπληρωμένος ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ.
Στόχος είναι η ηλεκτρονική υποβολή των εν λόγω υποχρεωτικών στοιχείων, προκειμένου να αποφευχθεί η προσωρινή αναστολή της συντάξεως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία που χρειάζονται, βρίσκονται στα εξής έγγραφα του Ταμείου:
α. σε ενημερωτικό σημείωμα παρελθόντος έτους
β. στη βεβαίωση αποδοχών από συντάξεις για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (βεβαίωση για την εφορία)
γ. στη συνταξιοδοτική πράξη (απόφαση συνταξιοδότησης)

Σε περίπτωση προβλήματος κατά την συμπλήρωση των στοιχείων , επικοινωνείτε με το help desk της ΗΔΙΚΑ στα παρακάτω τηλέφωνα:
210 92 82 278 – 210 92 82 378 – 210 92 82 244 – 210 92 82 194.

• Σύνδεσμος προς ΗΔΙΚΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΑΦΜ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ / ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ