Εξυπηρέτηση του Πολίτη (ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ)


ΑΠΟ 02/01/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΥΕΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15.
ΟΙ ΣΥΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.
• Το Τηλεφωνικό Κέντρο λειτουργεί 7.30-15.30
• Το Πρωτόκολλο λειτουργεί καθημερινά 7.30-14.30

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑ