Απογραφή ΤΕΑΧ, ΤΕΑΕΙΓΕ


Οι αυτοαπασχολούμενοι, ασφαλισμένοι στα πρώην Ταμεία ΤΕΑΧ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών) και ΤΕΑΕΙΓΕ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης), προκειμένου να απογραφούν (να τους αποδοθεί δηλαδή ΑΜΑ – Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου και ΑΜΕ – Αριθμός Μητρώου Εργοδότη), θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του ΕΤΕΑ στα τοπικά Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα οποία θα πραγματοποιήσουν την απογραφή μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014. Για να προμηθευτούν την ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΕΤΕΑ στα τηλέφωνα:
Για το ΤΕΑΧ 2105217170 , 2105217148 και 2105217144
Για το ΤΕΑΕΙΓΕ 2105217137 και 2105217138 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.