Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου (οικοπέδου) ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Ε.Α. επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 36, Αθήνα


Η Προκήρυξη