ΠΛΗΡΩΜΗ συντάξεων τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ


Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ γνωστοποιείται ότι από 01.03.2015 η καταβολή των συντάξεων στους δικαιούχους του τ. ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ διενεργείται υποχρεωτικά μέσω συστήματος ΔΙΑΣ, με πίστωση του τραπεζικού τους λογαριασμού που είχε δηλωθεί κατά την απογραφή του 2012. Οι συνταξιούχοι που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την πληρωμή τους πρέπει να υποβάλλουν στο Ταμείο αίτηση- δήλωση νέου τραπεζικού λογαριασμού, επισυνάπτοντας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού, με πρώτο δικαιούχο τον συνταξιούχο και με εμφανή την αναγραφή του αριθμού ΙΒΑΝ του λογαριασμού.