Ενημερωτικό Δελτίο για Επιμορφωτικά προγράμματα


Στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ξεκίνησε σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων με τίτλο: «Βασικές Αρχές & Νέοι Κανονισμοί Επικουρικής Ασφάλισης & Συνταξιοδότησης». Η υλοποίηση των προγραμμάτων κρίθηκε απαραίτητη λόγω του πολύπλοκου θεσμικού πλαισίου που διέπει την απονομή σύνταξης αλλά και των διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν γίνει και συνεχίζονται τόσο στο ΕΤΕΑ όσο και σε άλλους φορείς.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση του προφίλ και των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους σε θέματα που άπτονται της ασφάλισης και απονομής επικουρικής σύνταξης, καθώς και η προσωπική τους ενδυνάμωση και υποστήριξη.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα: http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/10789_1_2015.pdf
Για να εκτυπώσετε το ενημερωτικό δελτίο πατήστε ΕΔΩ.

INEP