ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ Ν.4093/2012


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ διευκρινίζεται ότι η πρόσθετη κράτηση του ν.4093/2012, που υπολογίστηκε στις συντάξεις Φεβρουαρίου 2015 σε συνταξιούχους του, οφείλεται σε αναδρομική εφαρμογή του νόμου στις συντάξεις που έχουν ήδη λάβει χωρίς την κράτηση αυτή και αφορούν σε διάστημα από 01.01.2013 μέχρι το μήνα της πρώτης πληρωμής της σύνταξης τους, ο οποίος διαφοροποιείται κατά περίπτωση συνταξιούχου.

Τονίζεται ότι η κράτηση του ν.4093/2012 υπολογίζεται βάσει του συνόλου των συντάξεων που λαμβάνει κάθε συνταξιούχος, πρόβλεψη που λόγω δυσχέρειας υπολογισμού των, εφαρμόζεται κανονικά από 01.09.2014.

Επισημαίνεται ότι στα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων, τα οποία κάθε συνταξιούχος μπορεί να εκτυπώσει από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑ www.etea.gov.gr, υπάρχει αναλυτική πληροφορία για το συνολικό ύψος της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων αποπληρωμής της.

Η Διοίκηση του ΕΤΕΑ