Ημερήσια Αρχεία: January 25, 2016


Ανακοίνωση

Η εξυπηρέτηση κοινού την ΤΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 θα γίνεται έως τις 12:00μμ, λόγω της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων (ΣΥΑΤ), με θέμα: Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο & Προγραμματισμός Δράσης