Ημερήσια Αρχεία: June 5, 2015


Νέα παράταση προθεσμίας ρύθμισης οφειλών του Ν. 4321/2015

Από το ΕΤΕΑ γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5, ν.4329/2015 (Α΄ 53): 1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 26η Ιουνίου 2015. Η παράταση ισχύει και για τους οφειλέτες της παρ. […]