Ημερήσια Αρχεία: May 4, 2015


Παράταση προθεσμίας ρύθμισης οφειλών του Ν. 4321/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το ΕΤΕΑ γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 19, ν.4324/2015 (Α΄ 44): α) Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς ΦΚΑ, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 02.6.2015. β) Στη ρύθμιση δύναται να […]