Ημερήσια Αρχεία: June 16, 2014


Ανάρτηση Οριστικών πινάκων κατάταξης προσωπικού κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για την επιλογή προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα (άρθρο 9 ν.4172/2013) 11/06/2014

Ανάρτηση Οριστικών πινάκων κατάταξης προσωπικού κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για την επιλογή προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα (άρθρο 9 ν.4172/2013) 11/06/2014, κατηγορίας ΥΕ Επιμελητών, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Πληροφορικής και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Κατηγορίες: • ΥΕ Επιμελητών • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού • ΔΕ Πληροφορικής • ΔΕ […]