Ημερήσια Αρχεία: May 9, 2014


Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για όλες τις Διευθύνσεις που υπάγονται στο Ε.Τ.Ε.Α. • 01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ • 02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ • 03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ • Διευκρινήσεις σχετικές με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις μονάδες μέτρησης ειδών που περιλαμβάνονται στον πίνακα: […]