Ημερήσια Αρχεία: September 30, 2013


ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το ΕΤΕΑ συστάθηκε με τις διατάξεις του κεφ. ΙΑ (άρθρα 35 – 48) του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄) και λειτουργεί από την 01.07.2012 με έδρα επί της οδού Πειραιώς 9-11 στην Αθήνα. Σκοπός του ΕΤΕΑ είναι η παροχή επικουρικής σύνταξης στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής […]