Αθήνα 1/1/2017
Το ΕΤΕΑ μετονομάστηκε σε ΕΤΕΑΕΠ την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 90 του νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/12-05-2016). Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

 

 

Αθήνα 7/7/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή του άρθ. 97 του Ν 4387/2016 από 1/6/2016 και μέχρι 31/5/2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την Επικουρική Ασφάλιση του ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πρίν και μετά την 1/1/1993 ,υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου.
Από 1/6/2016 και μέχρι 31/5/2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυτοαπασχολούμενων ελευθερων επαγγελματιών ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/ 1993 στο ΕΤΕΑ υπολογίζεται σε ποσοστό 7%.
Οι εργοδότες που έχουν ήδη καταβάλλει τις εισφορές 6ου και 7ου /2016 χωρίς την προσαύξηση μπορουν να την απόδώσουν 30/9/2016 χωρίς πρόσθετες κυρώσεις.
Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο.
ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑ

Τα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας, λειτουργούν για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ*:
Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα (Σύνταγμα)
ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ**: 08:00-15:00,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-32.75.000 / Φαξ: 210-32.75.043 / email: t.epoliton@etea.gov.gr

Από την ανωτέρω δ/νση εξυπηρετούνται και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΕΛΕΜ.
* Με απόφαση της Διοίκησης του Ταμείου η πρόσβαση των πολιτών σε άλλα κτίρια του Ταμείου δεν επιτρέπεται.
** Απόφαση ΔΣ ΕΤΕΑ αρ. 427/80/30-07-2014