Υποβολή Αρχείων Εργοδοτών τ. ΤΕΑΠΟΖΟ


Υποβολή Αρχείων Εργοδοτών τέως ΤΕΑΠΟΖΟ (τέως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας & Οινοπνευματοποιίας)

Αρχείο Εισφορών ΤΕΑΠΟΖΟ
Περιγραφή αρχείου εισφορών ΤΕΑΠΟΖΟ

Email για την αποστολή αρχείου και για πληροφορίες: etea-teapozo-erg@etea.gov.gr
 

< επιστροφή