Υποβολή Αρχείων Εργοδοτών τ. ΤΕΑΥΝΤΠ


Υποβολή Αρχείων Εργοδοτών τέως ΤΕΑΥΝΤΠ (τέως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων)


Αρχείο Εισφορών τ.ΤΕΑΥΝΤΠ
Περιγραφή αρχείου εισφορών τ.ΤΕΑΥΝΤΠ

Email για την αποστολή αρχείου και για πληροφορίες: etea-teayntp-erg@etea.gov.gr

 
< επιστροφή