Οδηγός Ασφαλισμένου / Ιδιωτικός Τομέας / ΤΕΑΥΝΤΠ


Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (τ.ΤΕΑΥΝΤΠ)

Στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (Τ.Ε.Α.Υ.Ν.Τ.Π.) του Ε.Τ.Ε.Α υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε Ναυτικά Γραφεία, Ναυτικά Πρακτορεία, Ναυλομεσιτικά Γραφεία, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Γραφεία Ταξειδίων ή Τουρισμού ή Μετανάστευσης, στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στις Επαγγελματικές Ενώσεις ή Οργανώσεις των υπαγομένων στην Κύρια (ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ) ή Επικουρική Ασφάλιση (τ.ΤΕΑΥΝΤΠ) προσώπων. Όλοι οι παραπάνω υπόχρεοι προς ασφάλιση, υπάγονται κατά κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ. Το Ταμείο καλύπτει ασφαλιστικά όλη την Ελλάδα.