Ασφαλιστική Νομοθεσία


Σύμφωνα με το το άρθρο 53 του Ν.2084/92 (ΦΕΚ 165 Α΄)

«Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης  λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των ασφαλισμένων των φορέων κύριας ασφάλισης, ισχύουν και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγονται οι ασφαλισμένοι».

Επίσης ισχύουν  οι εξής νόμοι: