ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΥΚ


Παρακαλούνται όσοι συμπληρώνουν το ΔΑΥΚΥ των υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά την σωστή συμπλήρωση των ατομικών και ασφαλιστικών στοιχείων των ασφαλισμένων μας.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην αίτηση που συνοδεύει το ΔΑΥΚ η οποία θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον ασφαλισμένο δεδομένου ότι με την αίτηση αυτή δηλώνεται η επιθυμία του ασφαλισμένου του τέως ΤΕΑΔΥ για εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης με προηγούμενο επικουρικό ταμείο αλλά και η επιθυμία του για εξαγορά προϋπηρεσίας. Από εκείνη την ημερομηνία και στο εξής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει εξαγορά προϋπηρεσίας για προσαύξηση παρά μόνο για θεμελίωση.

Επίσης σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει πληρώσει εξαγορά η οποία εξοφλήθηκε ή παρακρατήθηκε με δόσεις από την υπηρεσία του να υπάρχει σχετική βεβαίωση προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση με αλληλογραφία όταν αρχίσει το Ταμείο να επεξεργάζεται τον φάκελο.