Πίνακας συγχωνευθέντων – υπαχθέντων – ενταχθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων


Πίνακας συγχωνευθέντων – υπαχθέντων – ενταχθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων
Α/Α ΤΑΜΕΙΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΓΧ/ΣΗΣ
1. Ταμείο Εξόδου & Επικ. Ασφ/σης Μισθωτών Βιομηχανιών Καπνού (ΤΕΕΑΜΒΚ) 01/06/1983
2. Ταμείο Επικ. Ασφ. Υπαλλήλων Καπνεμπορικών Επιχ/σεων Καβάλας (ΤΕΑΥΚΕ) 01/06/1983
3. Ταμείο Επικ. Ασφ. Μισθωτών Παραγωγής και Εμπορίας Οπωρολαχανικών (ΤΕΑΜΠΕΟ) 01/06/1983
4. Ταμείο Επικ. Ασφ. Υπαλλήλων Κουρείων – Κομμωτηρίων (ΤΕΑΥΚΚ) 01/06/1984
5. Ταμείο Επικ. Ασφ. Εργατοτεχνιτών Υαλουργών (ΤΕΑΕΥ) 01/04/1985
6. Ταμείο Επικ. Ασφ. Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας (ΤΕΑΜΚ) 01/01/1987
7. Ταμείο Επικ. Ασφ. Μισθωτών Εστιατορίων – Ζυθεστιατορίων (ΤΕΑΜΕΖ) 01/01/1987
8. Ταμείο Επικ. Ασφ. Προσωπικού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΤΕΑΠΕΕΣ) 01/09/1992
9. Ταμείο Επικ. Ασφ. Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δέρματος Ελλάδος (ΤΕΑΕΥΔΕ) 01/09/1992
10. Επικουρικό Ταμείο Ασφ/σης Κρεοπωλών και Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΕΤΑΚΕΚ) 01/09/1992
11. Ταμείο Επικ. Ασφ. Προσ/κού Οργαν. Ελέγχου των δι’ Αυτοκ. Συγκοινωνιών και Υπαλλήλων Γραφείων Κοινών Ταμείων Ιδιωτικών Λεωφορείων (ΤΕΑΠΟΕΑΣ & ΥΓΚΤΙΛ) 17/03/1993
12. Ταμείο Επικ. Ασφ. Προσ/κού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΕΑΠΕΛ) 06/09/1995
13. Ταμείο Επικ. Ασφ. Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών (ΤΕΑΕΔΞΕ) 12/07/1996
14. Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΕΤΕΜ) 01/03/1999
15. Ταμείο Επικ. Ασφ/σης Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ) 01/05/1999
16. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και Ασθένειας των Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΕΑΠΑΕΛ) 01/05/2001
17. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΠΑΕ) 01/04/2004
18. Κλάδος Επικ. Σύνταξης του ΤΣΕΑΠΓΣΟ 01/12/2007
19. Ταμείο Επικ. Ασφ. Προσ/κού Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ) 18/04/2006
20. Ταμείο Επικ. Ασφ/σης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΤΕΑΗΕ) 01/06/2008
21. Ταμείο Πρόνοιας & Επικ. Ασφ/σης Προσ/κού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) προς τους κατ΄επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους 01/06/2008
22. Κλάδος Επικ. Σύνταξης του Ταμείου Επικ. Ασφ/σης Προσ/κού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ) 01/06/2008
23. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ΝΠΔΔ (ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ) 01/08/2010
24. Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) 01/09/2010
25. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ) 01/10/2011
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑ