ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α. ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ( Ε.Τ.Ε.Α. ) Προσκαλεί σε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τους επιχειρηματίες κατασκηνωτάρχες ιδιωτικών παιδικών κατασκηνώσεων σε πανελλήνια κλίμακα, να υποβάλουν τις σφραγισμένες προσφορές τους, για τη φιλοξενία παιδιών των υπαλλήλων του Ε.Τ.Ε.Α. (γεννηθέντα από 01.01.1999 μέχρι 31.12.2008), κατά τη θερινή περίοδο του τρέχοντος έτους 2014.
Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει μέχρι και την 19 Ιουνίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., με αποδεικτικό κατάθεσης τον αριθμό πρωτοκόλλου τους, στα γραφεία του ΕΤΕΑ (1ος όροφος) στη διεύθυνση Φιλελλήνων 13-15 Αθήνα.

περισσότερα στην πρόσκληση:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2014