Ενημερωτικά Σημειώματα Συνταξιούχων


Η Διοίκηση του ΕΤΕΑ ανακοινώνει ότι στην ηλεκτρονική του διεύθυνση www.etea.gov.gr/reports λειτουργεί εφαρμογή εκτύπωσης ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής συντάξεως για τους συνταξιούχους του ΕΤΕΑ που προέρχονται από τα
τέως Ταμεία : ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ & ΤΕΑΥΕΚ.
Σταδιακά η εν λόγω εφαρμογή θα εξυπηρετεί το σύνολο των συνταξιούχων του ΕΤΕΑ και θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης ενημερωτικών σημειωμάτων και προγενέστερων ετών.
Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί η λειτουργία της εφαρμογής και για τους συνταξιούχους των υπολοίπων Ταμείων που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ.
Οδηγίες για την διαδικασία εκτύπωσης βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΤΕΑ.

Από την Διοίκηση