Πρόχειρος Διαγωνισμός Ανάθεσης Καθαρισμού


Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου και ανάθεσης του έργου «ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.»

Η Διακήρυξη

Διευκρινήσεις για την Διακήρυξη:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2016