Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου μεταφοράς θέσεων εργασίας…


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος