ΑνακοίνωσηΗ εξυπηρέτηση κοινού την
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
θα γίνεται
έως τις 12:00μμ,
λόγω της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του
Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων (ΣΥΑΤ), με θέμα:
Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο
&
Προγραμματισμός Δράσης