ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α. ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ


Η Προκήρυξη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05/11/15