ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιστολή της Διοίκησης του ΕΤΕΑ προς τους οφειλέτες του ΕΤΕΑ από επιστροφές παροχών συντάξεων

Η Διοίκηση του ΕΤΕΑ καλεί τους οφειλέτες από επιστροφές παροχών συντάξεων να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διακανονισμού των οφειλών τους που παρέχει ο πρόσφατος Ν.4321/2015, με τον οποίο τους δίνεται η ευκαιρία να ενταχθούν σε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης των οφειλών τους.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων μπορεί να φτάσει μέχρι τις 100, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 50 ευρώ.

Η περίοδος υποβολής των σχετικών αιτήσεων λήγει στις 02.6.2015 (παρ. 1, άρθρο 19, ν.4324/2015).

Αν δεν αξιοποιηθεί η ευκαιρία αυτή, οι υπηρεσίες θα εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες για την είσπραξη των οφειλών με λήψη όλων των προβλεπόμενων αναγκαστικών μέτρων.

Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται μόνο η υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στη σχετική εγκύκλιο του ΕΤΕΑ με ΑΔΑ: ΩΖΣΛΟΡΕΩ-Ρ91.

Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ Ν.4321/2015