ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΤΕΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΤΕΑ

Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ ανακοινώνεται ότι από τις συντάξεις ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, το σύνολο των συνταξιούχων του ΕΤΕΑ μπορεί να εκτυπώνει τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΕΤΕΑ www.etea.gov.gr, όπου παρέχονται και οι σχετικές οδηγίες.
Η εκτύπωση θα είναι δυνατή αμέσως μετά την πληρωμή της μηνιαίας σύνταξης.