Ημερήσια Αρχεία: July 19, 2016


Πρόχειρος Διαγωνισμός Ανάθεσης Καθαρισμού

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου και ανάθεσης του έργου «ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.» Η Διακήρυξη Διευκρινήσεις για την Διακήρυξη: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2016