Μηνιαία Αρχεία: July 2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α/12-05-2016) και της υπ’ αριθ. οικ.27677/1541/17-6-2016 (ΦΕΚ 1941/τ.Β/29-6-2016) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ημερομηνία καταβολής των επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ είναι η δεύτερη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, αρχής γενομένης με τις συντάξεις του μηνός Ιουλίου 2016.


Πρόχειρος Διαγωνισμός Ανάθεσης Καθαρισμού

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου και ανάθεσης του έργου «ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.» Η Διακήρυξη Διευκρινήσεις για την Διακήρυξη: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2016