ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4387/2016 και της υπ’ αριθ. οικ.27677/1541/17-6-2016 Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγύης, ορίζεται στο εξής ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ, η δεύτερη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, αρχής γενομένης με τις συντάξεις του μηνός Ιουλίου 2016.

Οι συντάξεις του Ιουλίου 2016, ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4/7/2016.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας, λειτουργούν για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ*:
Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα (Σύνταγμα)
ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ**: 08:00-15:00,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-32.75.000 / Φαξ: 210-32.75.043 / email: t.epoliton@etea.gov.gr

Από την ανωτέρω δ/νση εξυπηρετούνται και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΕΛΕΜ.

* Με απόφαση της Διοίκησης του Ταμείου η πρόσβαση των πολιτών σε άλλα κτίρια του Ταμείου δεν επιτρέπεται.
** Απόφαση ΔΣ ΕΤΕΑ αρ. 427/80/30-07-2014