Τα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας, λειτουργούν για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ*:
Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα (Σύνταγμα)
ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ**: 08:00-15:00,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-32.75.000 / Φαξ: 210-32.75.043 / email: t.epoliton@etea.gov.gr
Από την ανωτέρω δ/νση εξυπηρετούνται και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΕΛΕΜ

* Με απόφαση της Διοίκησης του Ταμείου η πρόσβαση των πολιτών σε άλλα κτίρια του Ταμείου δεν επιτρέπεται.
** Απόφαση ΔΣ ΕΤΕΑ αρ. 427/80/30-07-2014